Mô hình nhân sự công ty hiệu quả nhất dành cho công ty - Nhân Lực Việt

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thực tiễn phát triển của thị trường Bất động sản Việt Nam vốn đang tìm lại nhịp đập. Nam Hưng Land thường xuyên tổ chức nhiều chương trình đào tạo cho chuyên viên của công ty dựa trên những tiêu chí như:

  • Giáo trình tiêu chuẩn.
  • Kiến thức thực tế.
  • Đào tạo chuyên biệt.
  • Nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Khoá học được trực tiếp chia sẻ bởi các cấp Quản lý, chuyên viên có kinh nghiệm trong đào tạo chuyên ngành Kinh doanh bất động sản và được cung cấp tài liệu và các tiện nghi phục vụ cho quá trình học tập.

1. ĐÀO TẠO CHÍNH SÁCH CÔNG TY

2. ĐÀO TẠO THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

3. SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN

4. PHÁP LÝ VÀ HỢP ĐỒNG BẤT ĐỘNG SẢN

5. QUY TRÌNH DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

6. THIẾT KẾ – XÂY DỰNG

7. KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỀM

8. KIẾN THỨC MARKETING – CÔNG CỤ MARKETING